Изложби

февруари 2008 г.

Светът на твореца е уникален като багра
Рисунки на ученици от 8 до 12 клас
Опазването на природата през погледа на хумористите
Скулптури и живописни платна взаимно се допълват
Мечта, изпълнила формата
Изкуство срещу насилието
Изложба живопис по случай 67-годишнината на автора