Изложби

февруари 2007 г.

Една изложба за жени, вино и още нещо...
Проф. Н. Русчуклиев участва с живописни платна
От ателието на художника