Изложби

април 2013 г.

Художникът посвещава изложбата на българските майки
Музеят на занаятите - гр. Троян гостува на Етнографския музей при БАН
Графика и живопис - неизвестни творби на художника