Общество

октомври 2009 г.

По повод забраната да бъде показана творба на чешкия художник Давид Черни