По света

септември 2017 г.

Нови възможности за културен обмен между България и Китай
Концерти в рамките на Културен сезон на Китайска народна република 2017