По света

октомври 2016 г.

Есенно издание на ФИЛИТ в Яш - най-голямото литературно събитие за Югоизточна Европа
Творци от цял свят са обединени от темата в "My Mother"
Срещата с Георги Гроздев бе под наслов „Бъди българин, бъди балканец, бъди европеец!”