По света

май 2020 г.

Никола Райков подписа впечатляващ договор с голямо китайско издателство за цялото си творчество
Инициативата е на Международния съюз за скулптурни симпозиуми