По света

юни 2008 г.

Разширяване на сътрудничеството между Турция и България в областта на образованието и културата
Българско видео в официалната културна програма, съпътстваща Олимпийските игри в Пекин