По света

януари 2009 г.

Българско участие на Фестивала КОНТЕМПО
"Слава" е литературна пародия, прицелена в сърцето на съвремието ни