По света

декември 2009 г.

В рамките на Втория международен фестивал на славянската поезия
За женствеността, креативността, за силата и виталността...