По света

декември 2007 г.

Българката - победител в интернет конкурса за ноември 2007 г.
За отношението на поезията и вселената, и на какъв език идва стихът в съзнанието...