По света

април 2008 г.

Стихове от Румена Коларова-Шиндлер
Българско участие в Първия международен фестивал
Есето "Пробуждане" в отделно издание
"Sammle mich..." с премиера в Цюрих