Календар

септември 2013 г.

Седмица с наситена и разнообразна програма - балет, опера, симфонична музика, програма за децата
Изложби, премиери на книги, кино, театър
Изложби, концерти, кино, театър, научни форуми