Календар

септември 2012 г.

История, изкуство, кулинария... по повод националния празник на Армения
Много музика на живо, клоуни и работилници
Празничните дни са посветени на операта и великите български гласове