Календар

март 2014 г.

В подкрепа на Национална кампания за насърчаване на четенето "Походът на книгите" 2-23 април 2014 г.
Музика, кино, изложби, театър, премиери на книги