Празници / фестивали

май 2006 г.

14. Международен театрален фестивал
Разнообразна празнична програма
Литературата - в ефир, Варна 2006
1120 години от идването на учениците на Кирил и Методий в България
"Изток-Запад": Европейски срещи на хумористичното изкуство
Чествания, посветени на 150-годишнината на българския театър
14. Международен театрален фестивал (31 май – 11 юни)