9 септември 2009 г.

В рамките на Европейските дни на наследството
Среща с Пол Холмс
В рамките на Националната кампания "Бъди грамотен"