9 октомври 2010 г.

Демонстрации на изобразителни техники, литературни срещи и музикално-артистични изяви
Музей и галерия будуват, Общината отваря врати