9 октомври 2009 г.

Българският писател Георги Михалков с тема за малките литератури
От една добра книга не може повече да се иска
Китайската бродерия - съвършено изкуство с богат спектър от модели и пластични форми
Лю­бов­та, приятелство­то и чо­веч­нос­тта в ед­но пос­то­ян­но лу­та­не меж­ду ин­тер­нет пространство­то и ре­ал­ния свят
По повод забраната да бъде показана творба на чешкия художник Давид Черни
Потребление, митове и културни модели
Колекционерът Иван Ненков представя подбрани творби живопис и скулптура