9 октомври 2008 г.

Няма други готови рецепти, но ако всеки се усмихне по два пъти дневно, това е достатъчно
Пейзажи, композиции и натюрморти
10-30 октомври 2008, Стара Загора