9 май 2012 г.

Концерт в рамките на XVII Салон на изкуствата
Новото поколение в полския джаз - 12 май, Студио 5
По повод отбелязването на 25 години секторна програма "Еразъм"
Столичната галерия "Маестро" ви предлага нов празник
Програма на единадесетото издание
По случай 80-годишнината на художника
Съюзът на българските художници представя