9 май 2008 г.

Празник на детското четене и книгоиздаване
Бароков екстаз, коледен кич, френски гламур и азиатски вкус
Изложба живопис и пластика
За участници на възраст между 18 и 28 г.