9 май 2007 г.

Какво точно е мястото на българското посткомунистическо изкуството?
Поетична керамична притча
Цветовете на звука
Картините ми са следствие на десетки и стотици рисунки...
Седми литературен четвъртък