9 март 2020 г.

За младежи и девойки от 14 до 19 години
Театърът призовава публиката да прояви разбиране и да има търпение
Причината е решението за забрана на културните и масовите мероприятия
Препоръчителни са само индивидуални посещения на експозициите
Отменят се всички спектакли и концерти от програмата на Старозагорската опера – до второ нареждане
За преводачи под 35-годишна възраст