9 януари 2013 г.

Седем кратки хореографии в една вечер
Трето издание на образователната програма „Експонат на месеца”
150 години от рождението на Алеко Константинов
Изложба на млади таланти от НГСЕИ - Пловдив