9 януари 2012 г.

"Фантазии" на Начо Каменов-Кубето
Първа самостоятелна изложба живопис на Марина Додова
Първа постановка на Варненския драматичен театър за 2012 година
Разговор върху книгата на Радосвет Коларов "Повторение и сътворение: поетика на автотекстуалността"
Изложба живопис в галерия "А'Туин"