9 февруари 2021 г.

11 февруари – 1 март 2021, Музей-галерия "Анел" – София
Проектът ще се реализира съвместно с четири национални художествени гимназии и три действащи театъра от страната