9 февруари 2020 г.

12 февруари 2020, 18:30 ч., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Шестнадесето издание, 22 февруари - 2 март 2020 г., Пловдив
Мария Агреста е номинирана в категорията „Най-добра певица“