9 декември 2017 г.

25-годишнина на специалността „Скандинавистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“