9 август 2011 г.

Изложба живопис на пловдивски художник
Българското участие в „Days of Poetry and Wine”, Птуй, 23-27 август 2011
Фестивал за творчество и хармонично общуване с природата