9 април 2019 г.

Next Balkan - платформа за обмен и сътрудничество на млади творци и специалисти по изкуствата от балканските страни
Галерия "Стубел", 15 април - 10 май 2019