9 април 2010 г.

Участват членове на СБХ и дарени творби от частни лица и институции
С участието на Състава за индонезийски танци при Посолството на Република Индонезия в София
Инициатива на Института за съвременно изкуство – София
В рамките на Празници на цъфналите вишни, Казанлък 2010 г.
„Зад кадър” на Светослав Овчаров открива фестивала
Рисунки, създадени със специални фосфоресциращи моливи
Национални награди за живопис, скулптура и графика, 2010