8 октомври 2015 г.

600 години от смъртта на Ян Хус - една от най-ярките личности на чешката и европейската история
330 години от рождението на Йохан Себастиан Бах
Част от програмата на Научната конференция „Култури, памет, наследство в региона на южната българска граница"
От 9 до 30 октомври 2015 в галерия “Графит”, Варна