8 октомври 2012 г.

Ефектът на дефекта
Оригинален авторски прочит на литературния и културния процес
18 приказки, написани от деца и илюстрирани от 12 художници
Режисьорът Явор Гърдев работи с актьора Леонид Йовчев по монолозите на Хамлет