8 март 2016 г.

Българското председателство на СЕ, Страсбург, представя по случай Трети март
Сюблимни мигове от боевете при върха по време на Първата световна война