8 март 2009 г.

Книги на Илия Троянов, Пламен Асенов и Недялко Славов
Поезия, изградена от музика и багри
Петър Лазаров - гравюри върху дърво, литография, керaмикa
Компютърно генериран дизайн