8 юни 2017 г.

8 юни – 15 септември 2017, Национална галерия - Квадрат 500
Великолепна музика в почит към Ела, Рей, Дизи и Монк
Библиотеката на НБУ бе избрана да представи българския опит и изградените добри практики при работа с хора с увреждания