8 февруари 2021 г.

Изложба в галерия "Структура", 10 февруари – 6 март 2021
Конкурсите са за фотография и за рисунка. Краен срок за изпращане на творбите: 12 март 2021
Той е диригент, композитор, оркестратор, който се надява в края на творческия си път да е изпълнил със съдържание значението на тези думи