8 август 2006 г.

Nescafe Frappe Summer Tour 2006
Център за изследвания и политики за жените
“Въображаемият храм“ в съвременното българското изкуство