8 април 2019 г.

По повод 140-годишнината от създаването на Военноморските сили
Програмата на фестивала включва лектори от цяла Европа