8 април 2011 г.

По случай 60-годишнината от създаването на Художествената гимназия – София
Живописните пътешествия на Андрей Даниел
Разказ за пътуването на човека назад към корените и напред към мечтите
Христо Йоцов, Стоян Янкулов и Милен Кукошаров
Започва концертният цикъл "Класика в звук... със стил" в Модерен театър