7 септември 2019 г.

С пълно единодушие бе излъчен победител в първия конкурс за проза на сп. "Нова социална поезия"
10 септември – 30 октомври 2019, Парк-музей Врана - София
12 септември - 3 октомври 2019, Галерия-книжарница „София Прес”
10 септември - 12 октомври 2019, Галерия "Структура"