7 септември 2012 г.

Посветена на 60-годишнината от съществуването на СГХГ като самостоятелна институция
Инициативата "Забавното лятно четене" стартира на 5 юни и ще завърши на 17 септември