7 септември 2007 г.

За автори с новоиздадени книги през 2006 година
Българи подготвят президентските избори в Замбия и правят най-сложните гръбначни операции в Ботсуана