7 ноември 2015 г.

Милен Гетов, удостоен със Специалната награда на СБЖ „Йосиф Хербст”
8 ноември 2015 г., Зала „Света София” на Народното събрание
9 ноември - Велико Търново, 10 ноември - София
110 години от смъртта на Георги и Богдан Прошек
11 ноември 2015, 18 часа, галерия "Резонанс", Пловдив