7 ноември 2008 г.

Едни от знаковите исторически образи в българското изобразително изкуство
За ясни и конкретни ангажименти на държавните институции за образованието, науката и бъдещето на България
Покана от Десислава Неделчева и Варненската литературна школа
Преходът – промените като подмени