7 май 2017 г.

9 май 2017, 19:00 ч., ФотоСинтезис Арт Център - София
9 май 2017 г., 20:00 часа, Tea House
09 и 10 май 2017 г., Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”