7 март 2008 г.

Акварел, колажи, живопис
Втора проява от серията Дебюти в съвременното изкуство
Съпътстваща програма към биеналето Август в изкуството
Заедно! Новата инициатива