7 март 2007 г.

Сатирична графика в три цикъла – политически, музикален и екология
Оперният певец включва в репертоара си Вагнерови произведения
Горко на всички ни, горко, ако слепци след нас умират