7 юни 2015 г.

Никола Райков ще бъде специален гост на щанда
Научни и публицистични текстове, посветени на театралното дело в Русе
Авторски комиксов моноспектакъл